top of page
Uitgelichte berichten
Er zijn nog geen tags.

Rapportage vragenlijst onder mindfulnesstrainers

In de periode oktober – december 2016 is door de TANDEM-projectgroep een vragenlijst uitgezet onder trainers van de twee Nederlandstalige beroepsverenigingen van mindfulnesstrainers: de VVM (Vereniging voor Mindfulness) en de VMBN (Vereniging van Mindfulness Based Trainers België en Nederland). Met behulp van deze vragenlijst wilde de projectgroep meer inzicht krijgen in de ervaringen van trainers met de beoogde doelgroep van TANDEM, hun opvattingen over het aanbieden van de training en de motieven om in de toekomst een aangepaste training te kunnen of willen verzorgen. Tevens werd gepolst wie van de respondenten belangstelling zou hebben om betrokken te worden bij de ontwikkeling van de training. In totaal hebben 87 personen de vragenlijst ingevuld. Hieronder kunt u de samenvatting lezen. Het volledige verslag kunt u hier lezen.

Uit de reacties van de trainers die de survey hebben ingevuld blijkt een groot enthousiasme en betrokkenheid voor het werken met mensen uit de doelgroep van TANDEM. Het betreft waarschijnlijk een niet-representatieve steekproef uit de totale populatie van MBSR/MBCT trainers in Nederland en Vlaanderen.

De groep respondenten is redelijk ervaren in het geven van trainingen (37% > 5 jaar). De helft van de respondenten bleek nooit eerder door een persoon uit de doelgroep van TANDEM benaderd te zijn voor een training. Er bestaat over het algemeen een grote interesse om trainingen voor mensen in de doelgroep van TANDEM aan te bieden. Er bestaat bij een meerderheid een voorkeur voor het geven van trainingen in een groepsverband, in verschillende samenstellingen. Er bestaat geen duidelijke voorkeur voor een training waar de persoon met dementie samen met de mantelzorger (dyade) samen in participeert. Maar in een andere vraag komt wel een voorkeur naar voren voor trainen van óf dyades, óf alleen mantelzorgers: de grootste groepen zijn het geven van de training aan mantelzorgers in groepsverband (20,7%) en aan dyades in groepsverband (27,6%). Wel tekent zich een voorkeur af om in geval van een combitraining onderdelen door de mantelzorgers en personen met dementie apart te laten uitvoeren.

Respondenten geven aan dat ze aangepaste trainingsmaterialen en toepasbare kennis over de ziekte erg belangrijk vinden. Het aangepaste trainingsmateriaal dient bij voorkeur complementair te zijn aan die van de 8-weekse trainingsvorm. Men vindt het wenselijk dat er een ‘train-de-trainer’ module beschikbaar komt, die de trainer kan voorbereiden.

Oefenmateriaal dient flexibel te zijn wat betreft tijdsduur en de mate waarin instructies tijdens de oefening herhaald worden. Men is overwegend van mening dat de training voor de mantelzorgers weinig inhoudelijke aanpassingen nodig heeft.

Een overgrote meerderheid van de respondenten wil via de nieuwsbrief op de hoogte blijven van de voortgang van het project, en een iets kleiner deel wil meedenken over de inhoud ervan. Er worden in het open veld voor opmerkingen veel praktische suggesties gedaan voor de aangepaste training, zoals het overwegen van partneryoga en het aanbieden van extra terugkom-momenten.

Recente berichten
Archief

Training AaNdacht voor mensen met DEmentie en Mantelzorgers

bottom of page