top of page
Lotte Berk

Lotte Berk is gepromoveerd op het TANDEM-onderzoek aan Maastricht University en is ook mindfulness trainer. Ze deed onderzoek naar mindfulness en veroudering, in het bijzonder de toepasbaarheid van mindfulness bij ouderen en mensen met geheugenklachten. Hierbij lag de nadruk op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Daarnaast heeft ze interesse in de onderliggende mechanismen van mindfulness met betrekking tot gezonde veroudering. Haar proefschrift (Engels) is hier als PDF-document te downloaden.

Pasfoto Martin.jpg

Martin van Boxtel is arts (niet praktiserend) en universitair hoofddocent bij de vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie van Maastricht University. Aandachtsgebieden in zijn onderzoek zijn gezondheid in relatie tot de cognitieve ontwikkeling, interventies die de cognitieve vaardigheid kunnen verbeteren en de inzet van e-health bij oudere mensen. Zijn onderzoek is ingebed in de School for Mental Health and Neuroscience (MHeNs) en het Alzheimer Centrum Limburg. Daarnaast is hij zelf ook mindfulnesstrainer. Meer informatie op zijn website.

Franca Warmenhoven is arts/onderzoeker op het gebied van palliatieve zorg en werkzaam bij de vakgroep Onderwijsontwikkeling en Onderwijsonderzoek (O&O) van Maastricht University. Hier begeleidt zij een landelijk project om aankomend artsen beter te scholen in palliatieve zorg (Pasameco). Daarnaast verzorgt zij sinds 2007 mindfulness trainingen voor verschillende doelgroepen (mensen met kanker, ouderen, personen uit het bedrijfsleven en het onderwijs) en is zij als docent betrokken bij de opleiding tot mindfulnesstrainer bij de organisatie SeeTrue.

Marjolein de Vugt is gezondheidszorgpsycholoog in het MUMC+, mede-hoofd van het Alzheimer Centrum Limburg en hoogleraar 'Psychosociale innovaties bij dementie' bij de onderzoeksschool Mental Health and Neurosciences (MHeNs) van Maastricht University. Zij coördineert verschillende cohortstudies en e-health-interventiestudies, gericht op ondersteuning van de persoon met dementie en de mantelzorger. 

Het TANDEM-team

Training AaNdacht voor mensen met DEmentie en Mantelzorgers

bottom of page