Meedoen aan een training?

Mensen die met een trainer in contact willen komen die de 8-weekse training volgens TANDEM kan aanbieden, kunnen hier zien of er iemand in de buurt beschikbaar is. Ook kan men kijken op de websites van de twee beroepsverenigingen van mindfulnesstrainers in Nederland: de VMBN en de VvM

Achtergrondinformatie over de TANDEM-training

Mindfulnesstraining is tegenwoordig een veel gebruikte methode om te leren om met acceptatie in het moment aanwezig te zijn. De training wordt al veel toegepast in de gezondheidszorg, maar nog maar weinig in de zorg voor mensen die te maken hebben met dementie. Voor TANDEM werd de training aangepast voor mensen met een beginnende vorm van dementie, die samen met hun partner of mantelzorger het programma willen volgen. Het effect van de training werd onderzocht bij twee groepen mensen met dementie en hun naasten. Deelnemers waren enthousiast over het effect op hun functioneren (meer rust, bewustwording, acceptatie en veerkracht) en merkten een positieve verandering op in de dagelijkse omgang met elkaar. 

 

Hoe ziet het programma van een training eruit? 

Mensen komen iedere week bij elkaar in een groep. De bijeenkomsten duren steeds 2,5 uur, en bestaan uit aandachtsoefeningen, eenvoudige bewegingsoefeningen en het uitwisselen van ervaringen met de andere deelnemers. Men krijgt oefeningen mee naar huis om iedere dag thuis te kunnen doen.

 

Zijn er voorwaarden om mee te kunnen doen? 

De training wordt voorafgegaan door een gesprek met de trainer die de bijeenkomsten begeleidt. Er zijn geen speciale redenen om iemand die inter​esse heeft in een training af te raden om mee te doen. Het is goed dat men zijn motivatie om een training te willen volgen van tevoren met zijn of haar partner of mantelzorger bespreekt. Een trainer adviseert meestal om alleen aan een training te beginnen als iemand (bijna) alle bijeenkomsten aanwezig kan zijn.

Bent u geïnteresseerd? 

Hebt u vragen over het deelnemen aan een 8-weekse training? Kijk dan hier of er een trainer is bij u in de buurt. Wanneer u een speciale vraag heeft over de TANDEM-training, als trainer of als mogelijke deelnemer, neem dan gerust contact op met de onderzoekers via het contactformulier.

Training AaNdacht voor mensen met DEmentie en Mantelzorgers