top of page
Meedoen aan een mindfulness training?

Mensen die met een trainer in contact willen kunnen kijken op de websites van de twee beroepsverenigingen van mindfulnesstrainers in Nederland: de VMBN en de VvM. Zij kunnen met u bespreken of een training volgens Tandem tot de mogelijkheden behoort die men te bieden heeft.

Achtergrondinformatie over de training

Mindfulnesstraining is tegenwoordig een veel gebruikte methode om te leren om met acceptatie in het moment aanwezig te zijn. De training wordt al veel toegepast in de gezondheidszorg, maar nog maar weinig in de zorg voor mensen die te maken hebben met dementie. Voor TANDEM werd de training enigszins aangepast voor mensen met een beginnende vorm van dementie, die samen met hun partner of mantelzorger het programma willen volgen. Het effect van de training werd onderzocht bij twee groepen mensen met dementie en hun naasten. Deelnemers waren enthousiast over het effect van de training op hun functioneren (meer rust, bewustwording, acceptatie en veerkracht) en merkten een positieve verandering op in hoe men dagelijkse met elkaar omging. 

 

Hoe ziet het programma van een training eruit? 

Mensen komen iedere week bij elkaar in een groep. De bijeenkomsten duren steeds 2,5 uur, en bestaan uit aandachtsoefeningen, eenvoudige bewegingsoefeningen en het uitwisselen van ervaringen met de andere deelnemers. Men krijgt oefeningen mee naar huis om iedere dag thuis te kunnen doen.

 

Zijn er voorwaarden om mee te kunnen doen? 

De training wordt voorafgegaan door een gesprek met de trainer die de bijeenkomsten begeleidt. Er zijn geen speciale redenen om iemand die inter​esse heeft in een training af te raden om mee te doen. Het is goed dat men zijn motivatie om een training te willen volgen van tevoren met zijn of haar partner of mantelzorger bespreekt. Een trainer adviseert meestal om alleen aan een training te beginnen als iemand (bijna) alle bijeenkomsten aanwezig kan zijn.

Training AaNdacht voor mensen met DEmentie en Mantelzorgers

bottom of page