Uitgelichte berichten
Er zijn nog geen tags.

Uitkomst TANDEM nameting onder trainers

Eind 2019 is er een vragenlijst gestuurd aan trainers die interesse hebben getoond in TANDEM. De bevindingen worden beschreven in deze bijlage.

Recente berichten